Izrečena presuda po sporazumu o priznanju krivnje u predmetu N. R.

01.04.2024, 13:38

Sud Bosne i Hercegovine je 29.3.2024. godine, u predmetu N. R., nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za razmatranje krivičnopravne sankcije, donio presudu kojom je optuženi N. R. oglašen krivim što je počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. KZBIH.

Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine, a kao sporednu, novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00KM.

 

Optuženi N. R. se tereti da je postao pripadnikom grupe za organizirani kriminal, grupe koja je organizirana s ciljem ostvarivanja protupravne imovinske koristi otuđenjem putničkih motornih vozila, njihovim rastavljanjem u dijelove te daljim krijumčarenjem i prodajom istih dijelova u R. Hrvatskoj, R. Srbiji i Crnoj Gori. Dalje se navodi da je optuženi zajedno s drugim pripadnicima grupe u dužem periodu od 2012. godine do 8.7.2014. godine, po prethodnom dogovoru s pripadnicima grupe koji su imali zadatak otuđenja putničkih motornih vozila, s namjerom prikrivanja krivičnog djela, izvršilaca, porijekla i njihovih pravih vlasnika, te prodaje rastavljenih u dijelove, preuzimali otuđena vozila, potom ih odvozili na ranije pripremljenu lokaciju u mjestu Kula-Bjelosavljevići, na posjed u vlasništvu S. B., ili su vozila direktno na ovu lokaciju dovozili pripadnici grupe koji su ista i otuđili. Nakon toga su zajedno sa  Č. Z., M. M., te drugim angažiranim osobama, upotrebom brusilica, te drugih mašina i alata rastavljali otuđena vozila na dijelove, pritom uklanjajući identifikacijske podatke vozila, da bi potom izdvajali dijelove koji su pogodniji za transport i dalju prodaju, dok su, s namjerom prikrivanja tragova izvršenja krivičnog djela, preostale dijelove palili i sjekli u manje komade.