Izrečena presuda po sporazumu u predmetu Miroslav Čepo

25.05.2023, 14:53

Sud je 23.5.2023. godine u predmetu Miroslav Čepo (S1 2 K 045482 23 K), nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Miroslav Čepo oglašen krivim što je, na način opisan u izreci presude počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. KZBiH u vezi s krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 1. KZBiH u vezi sa članom 54. KZBiH.

Sud je optuženom za počinjeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci. Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu u iznosu od 20.000,00 KM koju je dužan platiti u roku od tri (3) mjeseca od dana pravomoćnosti presude.

 

Na osnovu zakonskih propisa od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 3.700,00 EUR, koji iznos je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta BiH u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude.

 

Optuženi Miroslav Čepo je oglašen krivim što je u periodu od 2011. do kraja 2017. godine dobrovoljno postao pripadnik grupe za organizirani kriminal, koja je radi kontinuiranog stjecanja materijalne koristi organizirana radi prethodno planiranog i dogovorenog otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila ili onih čija je potražnja na tržištu povećana, iznuđivanja novca za povrat vozila njihovim vlasnicima, rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, izmjene ili uništavanja identifikacionih oznaka na rastavljenim dijelovima, a potom prodaje tako rastavljenih dijelova, sve s namjerom prikrivanja krivičnog djela, izvršitelja, porijekla predmeta i njihovih pravih vlasnika, te krijumčarenja i prodaje otuđenih vozila na teritoriji Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore. Između ostalog, navodi se i da je optuženi Miroslav Čepo u više navrata, a nakon što su drugi članovi grupe izvršili otuđenje motornog vozila, za njemu poznat novčani iznos preuzeo vozilo i s njemu poznatim osobama isto rastavio, nakon čega je dijelove rastavljenog vozila prodavao u Bosni i Hercegovini i R. Hrvatskoj.