Izrečena prvostepena presuda u predmetu Radovan Veljović

18.11.2022, 14:39

Sud Bosne i Hercegovine je 18.11.2022. godine donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Radovan Veljović (S1 1 K 041154 21 Kri), kojom je optuženi Radovan Veljović oglašen krivim za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka g.) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Sud je optuženom Radovanu Veljoviću za navedeno krivično djelo izrekao kaznu zatvora u trajanju od sedam (7) godina.

Optuženi je oglašen krivim da je u periodu od početka aprila 1992. godine, pa do kraja jula 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga Srpske Republike BiH, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Foča, znajući za takav napad te da njegove radnje čine dio toga napada, kao pripadnik tih snaga, upotrebom sile i prijetnje počinio silovanje.