Izrečena prvostepena presuda u predmetu Zijad Mutap i drugi

24.11.2022, 11:48

Sud Bosne i Hercegovine je 24.11.2022. izrekao prvostepenu presudu u predmetu Zijad Mutap i drugi (S1 2 K 040832 21 K) kojom su optuženi Zijad Mutap, Alisa Ramić, Hasan Dupovac, Josip Barić i Muamer Ožegović, na osnovu odredbe člana 284. tačka c) ZKPBiH, oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su radnjama opisanim u izreci presude počinili sljedeća krivična djela:

  • optuženi Zijad Mutap – organizirani kriminal iz člana 342. stav 3. u vezi s krivičnim djelima protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2., pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZFBiH) i  sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZFBiH;

 

  • optužena Alisa Ramić – organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelima pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZFBiH, sprečavanje dokazivanja iz člana 349. stav 1. KZFBiH i davanje lažnog iskaza iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZFBiH;

 

  • optuženi Hasan Dupovac – organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2. i pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZFBiH;
  • optuženi Josip Barić – organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelima protuzakonito posredovanje iz člana 382. stav 2. i pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZFBiH:

 

  • optuženi Muamer Ožegović – organizirani kriminal iz člana 342. stav 2. u vezi s krivičnim djelom pomoć učinitelju poslije učinjenog krivičnog djela iz člana 346. stav 2. KZFBiH.


Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka.

 

Audio-zapis izricanja presude je dostupan na web-stranici Suda BiH, na sljedećem linku: https://www.sudbih.gov.ba/Court/Case/2042.