Najava izricanja prvostepene presude u predmetu Ibrahim Purić i drugi

18.09.2023, 12:49

Sud Bosne i Hercegovine će sutra, 19.9.2023. godine, u 13:00 sati u sudnici 4 izreći prvostepenu presudu u predmetu Ibrahim Purić i drugi.

Optuženi Ibrahim Purić, Ibrahim Tarahija, Nijaz Sivro, Rušit Nurković, Almir Sarajlić, Sadik Omanović, Šaćir Omanović i Kasim Kavazović se optužnicom Tužilaštva BiH od 5.2.2019. godine terete za počinjenje krivičnog djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. tačka a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), a optuženi Ibrahim Purić i krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tačke a), b), c) i f) KZBiH.

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i oružanog sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO), Ibrahim Purić u svojstvu komandanta 325. brdske brigade ARBiH i komandanta Taktičke grupe (TG) Sjever 3. Korpusa ARBiH, Ibrahim Tarahija u svojstvu komandanta III bataljona 325. bbr ARBiH, Nijaz Sivro u svojstvu pomoćnika komandanta za bezbjednost 325. bbr ARBiH, Rušit Nurković u svojstvu pomoćnika komandanta za moral, informativno-propagandnu djelatnost (IPD) i vjerska pitanja (VP) 325. bbr ARBiH, kao i predsjednik Komisije za razmjenu 325. bbr, te Almir Sarajlić, Šaćir Omanović, Sadik Omanović i Kasim Kavazović u svojstvu pripadnika 325. bbr ARBiH, 22.12.1993. godine prilikom unaprijed isplaniranog i pripremljenog napada na vojnike Hrvatskog vijeća obrane (HVO) i civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti Križančevog Sela, Šafradina i Dubravice, općina Vitez, u kojem je strijeljano najmanje dvanaest (12) vojnika HVO-a, koji su se prethodno predali, te lišene života dvije žene hrvatske nacionalnosti koje nisu učestvovale u borbenim dejstvima, postupali protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, kao i Dopunskog protokola I uz Ženevsku konvenciju o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba.