Najava izricanja prvostepene presude u predmetu Miladin Trifunović

13.11.2023, 15:23

Sud Bosne i Hercegovine će sutra, 14. 11. 2023. godine, u 11:00 sati u sudnici 4 izreći prvostepenu presudu u predmetu Miladin Trifunović.

Optuženi Miladin Trifunović se optužnicom Tužilaštva BiH tereti za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke a) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1., članom 30. i 31. istog Zakona.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Miladin Trifunović od početka jula do 16. decembra 1992. godine, za vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), postupao suprotno pravilima međunarodnog prava kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, a u okviru širokog i sistematičnog napada VRS na civilno muslimansko stanovništvo općina Vogošća i Ilijaš, znajući za taj napad i da njegove radnje čine dio tog napada, kao komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS-a, u cilju nanošenja velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta civilnih lica, planirao, naređivao, podstrekavao i pomagao širok i sistematičan napad protiv civilnog muslimanskog stanovništva općina Vogošća i Ilijaš, na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, ubistvima i nečovječnim djelima.