Objavljena prvostepena presuda u predmetu Ekrem Gonjanin i drugi

07.07.2022, 11:08

Sud Bosne i Hercegovine je 6.7.2022. godine donio, a predsjednik vijeća javno objavio, prvostepenu presudu u predmetu S1 2 K 026686 17 K Ekrem Gonjanin i dr., kojom su optuženi Ekrem Gonjanin i Armin Poplata oglašeni krivim za počinjenje krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi s krivičnim djelom porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavovima 1. i 2., sve u vezi s članom 54. Krivičnog zakona BiH.

U odnosu na optužene pravne osobe „Alper trade“ d.o.o. Dubrave Brčko distrikt i „Arbelšped“ d.o.o. Sarajevo utvrđena je odgovornost čime su počinile sljedeća krivična djela, i to: pravna osoba „Alper trade“ d.o.o. Dubrave, Brčko distrikt, krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi s krivičnim djelom porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavovima 1. i 2., a sve u vezi s članom 124. tačka c) i 128. Krivičnog zakona BiH, a pravna osoba „Arbelšped“ d.o.o. Sarajevo krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. u vezi s krivičnim djelom porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavovima 1. i 2., sve u vezi s članom 124. tačka d) i članom 128. KZBiH.

 

Sud je optuženom Ekremu Gonjaninu izrekao kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina, a optuženom Arminu Poplati kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i šest (6) mjeseci. Optuženoj pravnoj osobi „Alper trade“ d.o.o. Dubrave, Brčko distrikt  izrečena je novčana kazna u iznosu od 100.000,00 KM (sto hiljada konvertibilnih maraka), a pravnoj osobi „Arbelšped“ d.o.o. Sarajevo novčana kazna u iznosu od 20.000,00 KM (dvadeset hiljada konvertibilnih maraka).

 

Na osnovu člana 110. i 111. Krivičnog zakona BiH, u vezi s članom 392. Zakona o krivičnom postupku BiH od optuženih se oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom.

 

Sud je u odnosu na pojedine inkriminacije odbio optužbu da je optuženi Ekrem Gonjanin počinio krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavovima 1. i 2. u vezi s članom 29. i 54. KZBiH.

 

Optuženi Sulejman Brković, Asim Alagić, Azem Kurtanović i Hazem Pavitinović oslobođeni su optužbe za pojedine inkriminacije na način kako je to navedeno u izreci presude, čime bi počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2., u vezi s krivičnim djelom porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavovima 1. i 2., sve u vezi s članovima 31. i 54. KZBiH. Optuženi su oslobođeni od optužbe jer nije dokazano da su počinili navedena krivična djela za koje se terete optužnicom Tužilaštva BiH.