Potvrđena optužnica u predmetu Radovan Damjanović

22.03.2024, 13:51

Sud Bosne i Hercegovine je 12.3.2024. potvrdio optužnicu u predmetu Radovan Damjanović koja optuženog Radovana Damjanovića tereti da je radnjama opisanim u optužnici počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 250. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. KZBiH.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi u periodu od decembra 2019. do kraja 2021. godine, postao pripadnik grupe za organizirani kriminal koja grupa se bavila međunarodnim prometom većih količina opojnih droga, djelujući na području BiH, Republike Crne Gore, Republike Srbije i zemalja EU, koju grupu je organizovao optuženi S. B., a koja grupa se za međusobnu komunikaciju koristila kriptovanim aplikacijama SkyEcc i ANOM. Pa je tako, optuženi Radovan Damjanović u vremenskom periodu od 20.11.2020. do 27.11.2020. godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, zajedno sa drugim njemu poznatim osobama, izvršio međunarodni, nezakonit prenos, oko 100kg opojne droge „marihuana-skank“ iz BiH na teritorij SR Njemačke. Dalje se navodi da je optuženi Radovan Damjanović u vremenskom periodu od 29.11.2020. do 12.12.2020. godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, na osnovu prethodno ostvarenog dogovora i zajedno sa drugim njemu poznatim osobama, izvršio međunarodni nezakonit prenos 109,072kg opojne droge „marihuana-skank“, prvobitno iz R.Srbije u BiH, a koju su potom na nezakonit način pokušali prevesti u SR Njemačku i zemlje EU.

 

**********