Potvrđena prvostepena presuda u predmetu Goran Maksimović i drugi

16.03.2023, 14:31

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, nakon održane sjednice 2.12.2022. godine, donijelo je drugostepenu presudu u predmetu Goran Maksimović i drugi, kojom su odbijene kao neosnovane žalba tužitelja Tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i žalbe branitelja optuženih Ljiljana Mitrovića, Mile Vujevića, Vukašina Draškovića i Gojka Stevanovića i potvrđena prvostepena presuda. Protiv ove presude žalba nije dozvoljena.

Prvostepenom presudom optuženi Ljiljan Mitrović, Mile Vujević, Vukašin Drašković i Gojko Stevanović su oglašeni krivim za počinjenje krivičnog djela zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi s tačkom a), a sve u vezi s članom 180. stav 1. i članom 29. KZBiH. Sud im je izrekao sljedeće kazne:

  • optuženom Ljiljanu Mitroviću kaznu zatvora u trajanju od osam (8) godina;
  • optuženom Miletu Vujeviću kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina;
  • optuženom Vukašinu Draškoviću kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina;
  • optuženom Gojku Stevanoviću kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina.

 

Optuženi Ljiljan Mitrović, Mile Vujević, Vukašin Drašković i Gojko Stevanović oglašeni su krivim što su 14. jula 1992. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a poslije Republike Srpske, a koji je trajao od početka aprila 1992. godine, pa najmanje do sredine jula 1992. godine, usmjerenog protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području općine Zvornik, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio tog napada, kao i da su usmjerene na civilno stanovništvo bošnjačke nacionalnosti, vršili progon ubistvima civila bošnjačke nacionalnosti na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi.

 

Optuženima se u skladu s članom 56. KZBiH u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme koje su proveli u pritvoru u periodu od 16.12.2014. do 13.2.2015. godine.

 

Optuženi Goran Maksimović, Slavko Perić, Rajo Lazarević i Mićo Manojlović su oslobođeni optužbe da su na način opisan u izreci presude počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), e), f) i k) i u vezi s članom 180. stav 1. i članom 29. KZBiH.

 

**********