Pravni savjetnici Suda BiH učestvovali na Državnom takmičenju studenata u simuliranom suđenju

07.06.2022, 13:40

Pravni savjetnici Suda BiH učestvovali su na Državnom takmičenju studenata u simuliranom suđenju pred Evropskim sudom za ljudska prava koje se u periodu od 3. do 5. juna 2022. godine održalo u Mostaru, u organizaciji Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Savjetnici su ulozi sudija sudskih vijeća najprije ocjenjivali pismene podneske aplikanata i respondenata zasnovanih na činjenicama iz hipotetičkog slučaja u vezi s povredama odredbi Evropske konvencije o ljudskim pravima, nakon čega su cijenili usmenu argumentaciju podnesaka, način izlaganja i posebno snalažljivost prilikom davanja odgovora na pitanja suprotne strane, kao i na pitanja članova sudskih vijeća.   

 

Na takmičenju su pod kodnim nazivima učestvovali studenti pravnih fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta „Džemal Bijedić“, Univerziteta u Zenici, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Tuzli.

 

Pobjednik takmičenja je Pravni fakultet Univerziteta u Zenici.


Galerije

Pravni savjetnici Suda BiH učestvovali na Državnom takmičenju studenata u simuliranom suđenju