Predsjednik i sudije Suda Bosne i Hercegovine učestvovali na okruglom stolu u organizaciji Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

14.09.2023, 15:14

Predsjednik i sudije Suda Bosne i Hercegovine su 13.9.2023. zajedno sa sutkinjom Gracielom Gatti Santana, predsjednicom Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam), sudijom Carmelom Agiusom, bivšim predsjednikom Mehanizma i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), sutkinjom Mehanizma Margaret deGuzman i sutkinjom Međunarodnog krivičnog suda Joannom Korner, učestvovali na okruglom stolu u organizaciji Mehanizma.

Predsjednik i sudije Suda BiH su imali priliku upoznati se i diskutovati o najboljim praksama MKSJ-a i Mehanizma koje će pravosuđu BiH biti od značajne pomoći u procesuiranju predmeta ratnih zločina, iznijeti poteškoće s kojima se susreću i angažovati se u raspravi o prijedlozima za njihovo rješavanje.

 

Predstavnici Suda BiH su posebno izrazili zahvalnost za dugogodišnju podršku Mehanizma pravosuđu BiH, a prije toga i MKSJ-a, u procesuiranju i rješavanju najtežih krivičnih djela u nadležnosti ove institucije.