Ukinut pritvor i određene mjere zabrane osumnjičenom Saši Rađeviću

12.05.2022, 11:09

Sud Bosne i Hercegovine, odlučujući o prijedlogu Tužilaštva Bosne i Hercegovine za ukidanje pritvora osumnjičenom Saši Rađeviću (predmet Bojan Cvijetić i drugi), donio je 10.5.2022. godine rješenje kojim je usvojen prijedlog Tužilaštva Bosne i Hercegovine, pa je prema osumnjičenom Saši Rađeviću ukinuta mjera pritvora određena rješenjem Suda BiH od 18.11.2021. godine. Istovremeno su prema osumnjičenom određene mjere zabrane i to:

  • zabrana napuštanja boravišta iz člana 126. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKPBiH), a u cilju izvršenja ove mjere osumnjičenom Saši Rađeviću se zabranjuje napuštanje mjesta boravišta. Kretanje osumnjičenog se ograničava isključivo na njegovo mjesto boravišta koje osumnjičeni ne smije napuštati bez prethodnog odobrenja Suda izuzev ukoliko ga napušta da bi se pojavio u ovoj krivičnopravnoj stvari po pozivu Suda ili Tužilaštva BiH. Provjeru mjere zabrane napuštanja boravišta u smislu člana 126.f) stav 1. ZKPBiH provodit će ovlaštena službena lica Policijske uprave Gradiške tako što će najmanje tri puta sedmično, nasumice, kontrolisati da li osumnjičeni boravi na naznačenoj adresi, te pismeno obavijestiti Sud ukoliko osumnjičeni ne bude zatečen na adresi.

 

  • zabrana putovanja iz člana 126. stav 2. ZKPBiH, a u cilju izvršenja ove mjere osumnjičenom se zabranjuje putovanje van Bosne i Hercegovine. U cilju izvršenja ove zabrane od osumnjičenog se privremeno oduzima važeća putna isprava kao i drugi dokumenti koji mogu poslužiti u navedenu svrhu koje će osumnjičeni bez odlaganja dostaviti Sudu ili drugom organu po odobrenju Suda, te se osumnjičenom zabranjuje prelazak državne granice uz korištenje lične karte kao i drugih dokumenata koje mogu poslužiti u navedenu svrhu. Navedene mjere će izvršiti Granična policija BiH.

 

  • zabrana sastajanja s određenim osobama iz člana 126.a) stav 1. tačka c) ZKPBiH na način da se osumnjičenom zabranjuje svaki oblik kontaktiranja i sastajanja s drugim osumnjičenim licima kao i svjedocima u ovom krivičnom predmetu.

 

Bojan Cvijetić i drugi osumnjičeni su da su počinili krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH) u vezi s krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1. KZBiH.