Ukrajinski ženski fond u saradnji s Fondacijom CURE u posjeti Sudu Bosne i Hercegovine

29.09.2023, 15:05

Sud Bosne i Hercegovine je danas, 29. septembra 2023., ugostio Ukrajinski ženski fond (Kiev/Ukrajina) i predstavnice Fondacije CURE. Predstavnici Fonda dolaze iz nevladinog i vladinog sektora Ukrajine, odnosno iz državnih institucija koje se bave razvojem sistema pružanja podrške žrtvama seksualnih zločina počinjenim tokom ratnih dejstava, pogotovo u dijelu koji se tiče pružanja pravne, psihološke, sociološke liječničke podrške.

Članovi Fonda su posebno bili zainteresirani za razgovor s predstavnicima Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom Suda Bosne i Hercegovine u vezi s pitanjima koja se tiču nastanka  Suda BiH, njegove nadležnosti i načina funkcioniranja, te procesuiranju predmeta ratnih zločina i organiziranog kriminala i korupcije, te  zakonskih rješenja i načina i na koji je Bosna i Hercegovina riješila procesuiranje predmeta ratnih zločina.

Poseban interes su pokazali u vezi s radom Odjela za podršku svjedocima i načinom rada sudija i sudskih vijeća te podrške koju osoblje Suda pruža sudskim vijećima.

Zahvalili su se na organiziranoj posjeti koja je bila interaktivnog tipa sa nadom da će im saznanja koja su danas dobili od uposlenika Suda koristiti u budućim nastojanjima u ostvarenju  prava u njihovoj zemlji.