VISOKI PREDSTAVNIK U BIH NJ.E. CHRISTIAN SCHMIDT POSJETIO SUD BOSNE I HERCEGOVINE

25.05.2022, 11:21
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Nj.E. Christian Schmidt, posjetio je Sud Bosne i Hercegovine, kojom prilikom se sastao s predsjednikom Suda Bosne i Hercegovine Rankom Debevecem, predsjednicom Krivičnog odjeljenja Suda, sudijom Minkom Kreho i registrarom Suda, Emirom Hodžić.

Na sastanku je razgovarano o zajedničkim aktivnostima i naporima koje dvije institucije ulažu u procesu jačanja vladavine prava.
Visoki predstavnik je upoznat s radom i kapacitetima Suda Bosne i Hercegovine u vezi sa svim nadležnostima Suda, saradnji s institucijama u Bosni i Hercegovini, regionu i inostranstvu, te aktivnostima u efikasnom procesuiranju ratnih zločina, korupcije, organiziranog kriminala i terorizma.
Visoki predstavnik izrazio je podršku Sudu istaknuvši značaj Suda Bosne i Hercegovine na evropskom putu Bosne i Hercegovine u procesu jačanja vladavine prava s obzirom na nadležnosti koje ova institucija ima u skladu sa zakonom.  

Galerije

VISOKI PREDSTAVNIK U BIH NJ.E. CHRISTIAN SCHMIDT POSJETIO SUD BOSNE I HERCEGOVINE