X-KRŽ-07/400 Savić Krsto

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s tačkama a), b), d) e), f), g), h) i) i k) i u vezi s članom 173. stav 1. tačka c), e) i f) a sve u vezi s članom 180. stav 1. istog Zakona.

Tužilački broj: X-KR-07/400

Broj optuženih: 1

Tužilac: Munib Halilović

Sudija za prethodno saslušanje: Paul Brilman

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Minka Kreho, Marjana Pogačnika, Tihomir Lukes

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Dragomir Vukoje, Azra Miletić, Phillip Weiner

Datum potvrđivanja optužnice : 29.02.2008.

Predmet pravosnažno okončan : 11.04.2011.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica navodi da su optuženi za vrijeme ratnog stanja u Bosni i Hercegovini, na području općina Nevesinje, Kalinovik, Gacko i Bileća, učestvovali u progonu bošnjačkog i hrvatskog civilnog stanovništva. U optužnici se navodi da su pripadnici SJB Gacko, pod komandom Krste Savića, učestvovali u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva općine Gacko. Svi vojno sposobni muškarci su, navodno, ovom prilikom bili lišeni slobode, držani zatočeni u logorima u prostorijama škole u Avtovcu, općina Gacko, kao i podrumskim prostorijama „Samačkog hotela” u Gacku. U ovim logorima bilo je zatočeno oko 150 muškaraca koji su držani u nehumanim uslovima, bez adekvatnog smještaja, izloženi svakodnevnom fizičkom zlostavljanju. Optužnica, između ostalog, navodi da su pripadnici SJB Kalinovik, 25. juna 1992. godine, organizirali i izvršili hapšenje svih muškaraca Bošnjaka u Kalinoviku i okolnim selima Mjehovina, Jelašce i Vihovići. Uhapšene civile zatvorili su u OŠ „Miladin Radojević” gdje su zadržani do 7. jula 1992. godine. Svi zatočeni muškarci, njih oko 80, 5. augusta 1992. godine, odvezeni su u kamionima i strijeljani u mjestu zvanom Ratine kao i na lokaciji Miljevskih tunela.Napomene:

Dana 14.12.2010. godine, Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje kojim se krivični postupak protiv optuženog Mučibabić Milka razdvaja.

Dana 26.01.2011. godine, Sud Bosne i Hercegovine je donio rješenje kojim je krivični postupak protiv optuženog Mučibabić Milka obustavljen iz razloga smrti optuženog.

Optuženi/na: Savić Krsto
Branilac: Slaviša Prodanović
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Savić Krsto
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s tačkama a), b), d) e), f), g), h) i) i k) i u vezi s članom 173. stav 1. tačka c), e) i f) a sve u vezi s članom 180. stav 1. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Nevesinje, Kalinovik, Gacko i Bileća
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud je optužnicu potvrdio 29. februara 2008. godine.

Na ročištu održanom 7. marta 2008. godine optuženi su se izjasnili da nisu krivi.

Glavni pretres počeo je 8. maja 2008. godine.

Pretresno vijeće u sastavu: Minka Kreho, Marjan Pogačnik i Tihomir Lukes.

Sud je 24. marta 2009. godine izrekao prvostepenu presudu, kojom su optuženi Krsto Savić i Milko Mučibabić oglašeni krivim i to: optuženi Krsto Savić za krivično djelo zločin protiv čovječnosti – progon iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa: tačkama a), e) i k) KZ BiH za tačke I-1. i I-4.c) izreke presude, tačkama d), e) i k) KZ BiH za tačku I-2. izreke presude, tačkama d) i e) KZ BiH za tačku I-3.a) izreke presude, tačkama a) i e) KZ BiH za tačku I-3.b) i d) te tačku I-4.a) izreke presude, tačkom e) KZ BiH za tačku I-3.c) te tačku I-4.e) i h) izreke presude, tačkama e) i k) KZ BiH za tačku I-3.f) izreke presude, tačkama a), e), f), g), i) i k) KZBiH za tačku I-3.g) izreke presude, tačkama a), e), f), i) i k) KZ BiH za tačku I-4.b) izreke presude, tačkama e) i i) KZ BiH za tačku I-4.d) izreke presude, tačkom k) KZ BiH za tačku I-4.f) izreke presude, tačkama e), i) i g) KZ BiH za tačku I-4.g) izreke presude, tačkama i) i f) KZ BiH za tačku I-4.i) izreke presude, tačkama e), i) i k) KZ BiH za tačku I-4.j) izreke presude, tačkom a), d) i g) KZ BiH za tačku I-4.k) izreke presude, te krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH za tačku I-3.e) izreke presude, a sve u vezi s članom 180. stav 1. KZ BiH, a optuženi Milko Mučibabić za krivično djelo zločin protiv čovječnosti – progon iz člana 172. stav 1. tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi s: tačkom e) KZ BiH za tačke II-1.a), b) i d) izreke presude, tačkom e) te tačkom k) u vezi s članom 31. KZ BiH za tačku II-1.c) izreke presude, tačkom k) u vezi s članom 31. KZ BiH za tačku II-1.e) izreke presude, tačkom d) u vezi s članom 31. KZ BiH za tačku II-1.f) izreke presude, a sve u vezi s članom 31. i članom 180. stav 1. KZ BiH i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Sud je optuženog Krstu Savića osudio na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 20 godina, a optuženog Milka Mučibabića na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet godina i tri mjeseca.

Istom presudom Sud je optuženog Milka Mučibabića oslobodio od optužbe za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom k) KZ BiH.

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je: 12.4.2010.godina.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Azra Miletić, Dragomir Vukoje i Phillip Weiner.

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, nakon sjednice održane 12. aprila 2010. godine, otpremilo je 22. juna 2010. godine drugostepenu presudu kojom je uvažena žalba branioca optuženog Milka Mučibabića, te je prvostepena presuda od 24. marta 2009. godine djelimično preinačena na način da je odbijena optužba da je optuženi Milko Mučibabić neovlašteno držao vatreno oružje i municiju. Apelaciono vijeće je, također, uvažilo žalbe branilaca optuženih Krste Savića i Milka Mučibabića, te je prvostepenu presudu u osuđujućem dijelu ukinulo i odredilo održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda BiH.

Početak pretresa pred Apelacionim vijećem Odjela I za ratne zločine Suda održan je 9. novembra 2010. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Dragomir Vukoje, Azra Miletić i Phillip Weiner.

Vijeće Apelacionog odjeljenja je 11. aprila 2011. godine izreklo drugostepenu presudu kojom je optuženi Krsto Savić oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH. Sud je optuženog Krstu Savića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina. Istom presudom optuženi Krsto Savić je oslobođen od optužbe za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) KZ BiH, sve u vezi s članom 180. stav 1. KZ BiH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijesti: