X-KR-10/1029 Milivoje Ćirković

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) - lišenje druge osobe života, u vezi s članom 29. Krivičnog zakona BiH i člana 180. stav 1. KZBiH.

Tužilački broj: T20 0 KTRZ 0000534 10

Broj optuženih: 1

Tužilac: Ibro Bulić

Sudija za prethodno saslušanje: Zoran Božić

Datum potvrđivanja optužnice : 15.09.2010.

Predmet pravosnažno okončan : 11.10.2010.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optuženog Milivoja Ćirkovića da je u vrijeme oružanog sukoba na teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, u sklopu široko rasprostranjenog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva, znajući za takav napad, lišio života jednog zarobljenog muškarca Bošnjaka.


Optuženi/na: Milivoje Ćirković
Branilac: Dušan Tomić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Milivoje Ćirković
Djelo: Krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) - lišenje druge osobe života, u vezi s članom 29. Krivičnog zakona BiH i člana 180. stav 1. KZBiH.
Mjesto učinjenja djela: Srebrenica
Vrijeme učinjenja djela: 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud je 15. septembra 2010. godine u predmetu Milivoje Ćirković potvrdio optužnicu koja Milivoja Ćirkovića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

Pretresno vijeće u sastavu: Zoran Božić, kao sudija za prethodno saslušanje.

Sud Bosne i Hercegovine, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Milovoja Ćirkovića, izrekao je 28. septembra 2010. godine presudu kojom je optuženi Milivoje Ćirković oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) (lišenje druge osobe života) Krivičnog zakona BiH u vezi s članom 29. i članom 180. stav 1. KZBiH. S tim u vezi, optuženi Milivoje Ćirković je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina.