Milivoje Ćirković osuđen na pet godina zatvora

29.09.2010, 09:49
Sud Bosne i Hercegovine, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Milovoja Ćirkovića, izrekao je 28. septembra 2010. godine, presudu kojom je optuženi Ćirković oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) (lišenje druge osobe života) Krivičnog zakona BiH (KZ BiH) u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH. S tim u vezi, optuženi Ćirković je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Istovremeno Sud je optuženom odredio pritvor koji može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne.

 

Optuženi Ćirković oglašen je krivim što je, u periodu od 10. jula do 19. jula 1995. godine, za vrijeme oružanog sukoba u Republici Bosni i Hercegovini, u okviru kojeg su pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS) i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) preduzimali široko rasprostranjen i sistematičan napad protiv bošnjačkog civilnog stanovištva iz zaštićene zone UN-a Srebrenica, kao pripadnik MUP-a RS učestvovao u napadu. U sklopu napada oko 40.000 bošnjačkih civila prisilno je preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 7.000 muškaraca i dječaka Bošnjaka pogubljeno po prijekom postupku. Znajući za taj napad, optuženi Ćirković je, kao pripadnik Centra za obuku Jahorina, Specijalne brigade policije MUP-a RS, dana 14. jula 1995. godine, po naređenju njemu poznatog starješine iz pomenute jedinice, u blizini skladišta ZZ “Kravica”, lišio života jednog zarobljenog bošnjačkog civila.