S1 1 K 013165 13 Krž Radoslav Knežević

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka.

Optužnica: Krivično djelo protiv čovječnosti iz člana 172. stav I tačke h), u vezi sa tačkama a), d), e) i k), a sve u vezi člana 180. stav 1. KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ-47/09

Broj optuženih: 1

Tužilac: Slavica Terzić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Vesna Jesenković, Staniša Gluhajić, Hasija Mašović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Dragomir Vukoje, Hilmo Vučinić, Senadin Begtašević

Datum potvrđivanja optužnice : 13.07.2009.

Predmet pravosnažno okončan : 01.07.2013.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da su optuženi u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske na području općine Prijedor, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio tog napada počinili progon osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja općine Prijedor, značajno doprinoseći izvršenju zajedničkog cilja progona čineći prisilno preseljenje stanovništva, namjerna lišavanja drugih osoba života (ubijanja), nečovječna postupanja, nezakonito zatvaranje osoba u vozilima u konvoju i pljačkanje tih osoba. Dalje se navodi da su pri tome svjesno i s namjerom izvršenja zajedničkog cilja učestvovali u udruženom zločinačkom pothvatu civilnih i vojnih vlasti općine Prijedor, kojem su i sami pripadali i čiji članovi su još bili i Milomir Stakić, Simo Drljača, Slobodan Kuruzović, Damir Ivanković, Gordan Đurić i Ljubiša Četić, ali i drugi pripadnici civilnih i vojnih vlasti u Prijedoru čiji je cilj bio da se Bošnjaci i Hrvati progone s teritorije pod kontrolom srpskih vlasti, čineći upravo navedena kaznena djela.Napomene:

Dana 7. juna 2013. godine, Sud je u predmetu Saša Zečević i dr. (S1 1 K 003365 12 Krž) donio rješenje kojim se postupak u odnosu na optuženog Radoslava Kneževića razdvaja, te će se ubuduće voditi pod oznakom Radoslav Knežević (S1 1 K 013165 13 Krž).

Optuženi/na: Radoslav Knežević
Branilac: Milan Vujin
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Radoslav Knežević
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h), u vezi sa a), e), h), g) i d) a sve u vezi s odredbom člana 180. stav 1. i stav 2. i člana 29. i 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).
Mjesto učinjenja djela: Vlašić
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 17. septembra 2013. godine otpremilo je drugostepenu presudu kojom se odbijaju kao neosnovane žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i žalba optuženog Radoslava Kneževića, dok se žalba branioca optuženog Kneževića djelimično uvažava, te se prvostepena presuda preinačava u odluci o kazni na način da se optuženom Kneževiću za krivično djelo zločini protiv čovječnosti utvrđuje kazna dugotrajnog zatvora od 23 godine, te se uzimajući kao utvrđenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina izrečenu presudom Okružnog suda u Banja Luci od 17. novembra 2005. godine i presudom Vrhovnog suda RS od 18. aprila 2006. godine, optuženi Radoslav Knežević osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 23 godine.