S1 1 K 013227 13 Krž Zečević Saša

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka.

Optužnica: Krivično djelo Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).

Tužilački broj: KT-RZ-47/09

Broj optuženih: 1

Tužilac: Slavica Terzić

Sudija za prethodno saslušanje: Ljubomir Kitić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Vesna Jesenković, Staniša Gluhajić, Hasija Mašović

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Tihomir Lukes, Mirko Božović, Redžib Begić Redžib Begić, kao član vijeća

Datum potvrđivanja optužnice : 13.07.2009.

Predmet pravosnažno okončan : 26.08.2013.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici se navodi da su optuženi u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske na području općine Prijedor, znajući za takav napad i da njihove radnje čine dio tog napada počinili progon osoba bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja općine Prijedor, značajno doprinoseći izvršenju zajedničkog cilja progona čineći prisilno preseljenje stanovništva, namjerna lišavanja drugih osoba života (ubijanja), nečovječna postupanja, nezakonito zatvaranje osoba u vozilima u konvoju i pljačkanje tih osoba. Dalje se navodi da su pri tome svjesno i s namjerom izvršenja zajedničkog cilja učestvovali u udruženom zločinačkom pothvatu civilnih i vojnih vlasti općine Prijedor, kojem su i sami pripadali i čiji članovi su još bili i Milomir Stakić, Simo Drljača, Slobodan Kuruzović, Damir Ivanković, Gordan Đurić i Ljubiša Četić, ali i drugi pripadnici civilnih i vojnih vlasti u Prijedoru čiji je cilj bio da se Bošnjaci i Hrvati progone s teritorije pod kontrolom srpskih vlasti, čineći upravo navedena kaznena djela.


Optuženi/na: Zečević Saša
Branilac: Radovan M. Stanić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Zečević Saša
Djelo: Zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa članom 29. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH).
Mjesto učinjenja djela: općina Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: 200
Optuženi/na: Zečević Saša
Pritvor Period: 25.03.2012. -

Sud je potvrdio optužnicu 18.9.2009. godine.

Glavni pretres počeo je 20.11.2009. godine

Pretresno vijeće u sastavu: Vesna Jesenković, Staniša Gluhajić i Hasija Mašović.

Sud je 28.6.2012. godine donio presudu kojom su optuženi: Saša Zečević, Radoslav Knežević i Marinko Ljepoja oglašeni krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti progonom iz člana 172. stav (1) tačka h) u vezi s članom 29. KZ BiH, i to Saša Zečević i Radoslav Knežević za ubistva na diskriminatornoj osnovi, a Marinko Ljepoja za ubistva i pljačku na diskriminatornoj osnovi. Sud je optuženog Sašu Zečevića osudio na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 23 (dvadeset tri) godine, optuženog Radoslava Kneževića na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 23 (dvadeset i tri) godine i optuženog Marinka Ljepoju na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 23 (dvadeset tri) godine. Istom presudom optuženi: Petar Čivčić i Branko Topola oslobođeni su od optužbe da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) progon u vezi s tačkama a) ubijanjem, d) prisilnim preseljenjem stanovništva, e) zatvaranjem, h) progon pljačkom i k) drugim nečovječnim djelima KZ BiH, a sve u vezi s članom 180. stav 1. i člana 29. i 31. KZ BiH, a u odnosu na Petra Čivčića i član 180. stav 2. KZ BiH.

U postupku povodom izjavljenih žalbi na prvostepenu presudu, krivični postupak u odnosu na Sašu Zečevića, razdvojen je u odnosu na krivični postupak protiv ostalih optuženih (predmet Petar Čivčić i dr.), te je određeno da se treba voditi pred drugim vijećem Apelacionog odjeljenja, iz razloga što je Opća sjednica Suda Bosne i Hercegovine, svojim rješenjem od 5.7.2013. godine, usvojila zahtjev branioca optuženog Saše Zečevića za izuzeće članova postupajućeg apelacionog vijeća.

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je: 25.9.2013. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Tihomir Lukes, Mirko Božović i Redžib Begić.

Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine 25. septembra 2013. godine otpremilo je drugostepenu presudu od 26. augusta 2013. godine, kojom su odbijene kao neosnovane žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i žalba branioca optuženog Saše Zečevića te je potvrđena prvostepena presuda od 28. juna 2012.godine u odnosu na optuženog Sašu Zečevića.