Potvrđena prvostepena presuda za Sašu Zečevića

04.10.2013, 13:24
Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine dana, 25. septembra 2013. godine otpremilo je drugostepenu presudu od 26. augusta 2013. godine, kojom se odbijaju kao neosnovane žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine i žalba branioca optuženog Saše Zečevića te se prvostepena presuda od 28. juna 2012.godine u odnosu na optuženog Sašu Zečevića potvrđuje.

 

Presudom Suda Bosne i Hercegovine od 28. juna 2012. godine optuženi Saša Zečević, Radoslav Knežević i Marinko Ljepoja oglašeni su krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti, te im je izrečena kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od po 23 godine, dok su optuženi Petar Čivčić i Branko Topola oslobođeni optužbe da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.

 

Zbog usvojenog zahtjeva branioca optuženog Saše Zečevića za izuzeće članova Apelacionog vijeća koje je prvobitno određeno za postupanje u konkretnom predmetu, krivični postupak u odnosu na Sašu Zečevića razdvojen je u odnosu na krivični postupak protiv ostalih optuženih iz istog predmeta, te je isti samostalno vođen pred drugim vijećem.

 

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je žalbu protiv prvostepene presude zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja donese odluku kojom će se žalba Tužilaštva uvažiti i pobijana presuda preinačiti na način da se optuženi Saša Zečević oglasi krivim kao učesnik u udruženom zločinačkom poduhvatu i da mu se izrekne kazna dugotrajnog zatvora u dužem vremenskom trajanju.  

 

Žalbu protiv presude je uložio branilac optuženog Saše Zečevića zbog bitne povrede odredbi krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona sa prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja ukine prvostepenu presudu i odredi održavanje pretresa pred Apelacionim vijećem ili da presudu preinači na način da optuženog Sašu Zečevića oslobodi optužbe.   

Apelaciono vijeće je održalo javnu sjednicu 26. augusta 2013. godine na kojoj su stranke usmeno prezentirale razloge žalbe ostajući pri navodima i prijedlozima iz dostavljenih pismenih žalbi.

 

Nakon što je ispitalo pobijanu presudu u granicama žalbenih navoda, Apelaciono vijeće donijelo je navedenu odluku.

 

Rješenjem Apelacionog vijeća od 25. septembra 2013. godine optuženom Zečeviću produžen je pritvor koji može trajati do upućivanja na izdržavanje kazne, a najduže do isteka trajanja kazne izrečene pravosnažnom presudom Suda BiH od 28. juna 2012. godine.