Prihvaćen sporazum o priznanju krivnje i objavljena presuda u predmetu Jozo Cigić

15.11.2023, 15:26

Sud Bosne i Hercegovine je 14. 11. 2023. godine, u predmetu Jozo Cigić, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Jozo Cigić oglašen krivim što je, na način opisan u izreci presude, počinio krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stav 3 KZBiH u vezi s krivičnim djelom teška krađa iz člana 287. stav 1. tačka a) KZFBiH, u vezi sa članom 55. istog Zakona.

Sud je optuženom za počinjena krivična djela izrekao kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Istovremeno, kao sporednu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu u iznosu od 60.000,00 KM, koju je optuženi dužan platiti u  roku od  6 (šest) mjeseci od dana pravomoćnosti presude.

Optuženi Jozo Cigić se, između ostalog, tereti da je, u periodu od 2011. do kraja 2017., na području Bosne i Hercegovine, dobrovoljno postao pripadnikom grupe za organizirani kriminal, koja je radi kontinuiranog sticanja materijalne koristi organizirana radi prethodno planiranog i dogovorenog otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila, iznuđivanja novca za povrat vozila njihovim vlasnicima, rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, a potom prodaje tako rastavljenih dijelova s namjerom prikrivanja krivičnog djela, te krijumčarenja i prodaje otuđenih vozila na teritoriji Republike Srbije, Republike Hrvatske i Crne Gore, na način da je, u više navrata, u periodu od 8.8.2012. do 10.12.2016., zajedno s drugim njemu poznatim pripadnicima grupe, učestvovao u otuđenju putničkih motornih vozila na području grada Mostara, koja vozila su nakon otuđenja prevozili na njima poznate skrivene lokacije, da bi potom drugi njima poznati pripadnici grupe otuđena vozila prevozili na teritoriju R. Srbije ili vršili njihovo rastavljanje u dijelove.