Promocija knjiga na Sudu BiH

02.11.2006, 00:00

U sudnici broj 6. Suda Bosne i Hercegovine u ponedjeljak, 06.11.2006. godine, od 11:00-13:15 bit će predstavljene dvije publikacije: “Zločin i kazna - Procesuiranje ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju”, objavljene u saradnji Fonda otvoreno društvo BiH sa Outreach programom MKSJ, kao i “Ratni zločini u BiH – Pravomoćno završeni kazneni postupci u BiH 1992 -2006”, objavljene u saradnji Američkog udruženja pravnika Centralnoevropska i Evroazijska pravna inicijativa (ABA CEELI) sa Udruženjem tužilaca Bosne i Hercegovine.