Posjeta predsjednika Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Fausta Pocara

16.05.2006, 00:00
Danas je u zvaničnoj posjeti Sudu Bosne i Hercegovine bio predsjednik Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Fausto Pocar.

Gospodin Pocar se sastao sa predsjednicom Suda Bosne i Hercegovine Meddžidom Kreso nakon čega su održali zajedničku konferenciju za štampu.