Leonard Dushi i Eljmi Iseni oglašeni krivim

31.10.2006, 16:08
Sud BiH izrekao je danas presudu u predmetu Leonard Dushi i drugi, koji se vodi pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH.

Presudom pretresnog vijeća Leonard Dushi je oglašen krivim za:

  • Organizirani kriminal (član 250 stav 1. Krivičnog zakona BiH  u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje osoba iz člana 189. stav 1. KZ BiH),
  • Krivotvorenje isprave (član 373. stav 2. KZ Federacije BiH) i
  • Produženo krivično djelo teške krađe (član 287. stav 1. tačka a) u vezi sa članom 55. KZ FBiH),

te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina

U izrečenoj presudi Sud je zaključio da je Leonard Dushi, kao pripadnik zločinačke organizacije, preko državne granice BiH i Crne Gore preveo više osoba koje ne ispunjavaju uvjete za zakonit prelazak, te je preinačene javne isprave upotrijebio kao prave. Optuženi je također u dva navrata obio „General servis“ DOO Sarajevo („Gorenje“), pri čemu je ukrao uređaje i oštetio firmu za iznos od oko 10.500,00 KM.

Eljmi Iseni oglašen je krivim za:

  • Krijumčarenje osoba u pomaganju (član 189. stav 1. KZ BiH,  u vezi sa članom 31. KZ BiH),

jer je  pomagao Dushi Leonardu u nezakonitom prevođenju osoba preko državne granice BiH i Crne Gore

Optuženi Iseni je osuđen na uvjetnu osudu kazne zatvora u trajanju od 10 mjeseci, koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo.