Marko Samardžija osudjen na 26 godina zatvora

03.11.2006, 18:45
Sud BiH danas je izrekao prvostepenu presudu u predmetu Odjela I za ratne zločine Marko Samardžija, kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti i osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 26 godina.

U izreci presude pretresnog vijeća, između ostalog, stoji da je optuženi u svojstvu komandira III čete Saničkog bataljona 17. Lake pješadijske brigade dana 10. jula 1992. godine naredio vojnicima da se muškarci, bošnjački civili, iz zaseoka Brkić i Balagić Brdo izvedu iz kuća i vode na livadu Jezerine.  Na toj lokaciji optuženi ih je dočekao sa podređenim naoružanim vojnicima nakon čega je osobe starije od 18 godina i mlađe od 60 godina, s rukama na leđima, u koloni sproveo u dvorište Osnovne škole Biljanina. Jedan dio muškaraca Bošnjaka je zatvoren u učionice iz kojih su zatim izvođeni u grupama od 5 do 10 i ubijani.  Preostale osobe su optuženi i njegovi vojnici prisili da uz udaranje prođu do autobusa, kojima su odvezeni u pravcu Laništa gdje ih je većina ubijena. Optuženi je također učestvovao u sakupljanju i odvoženju leševa žrtava ubijenih tom prilikom. Ovi leševi su ekshumirani (najmanje 144 osobe koje su ubijene vatrenim oružjem) iz masovnih grobnica Lanište, Crvena zemlja i Biljani tokom 1996. godine. 

Vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru od  21. marta 2005. godine uračunat će se u izrečenu kaznu zatvora.