Preinačena presuda Dushi Leonardu (Duši)

27.02.2007, 18:50
Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda BiH na sjednici održanoj dana, 06.02.2007 donijelo je presudu u predmetu Leonard Dushi kojom se djelimično uvažava žalba branioca optuženog, te se presuda prvostepenog vijeća preinačava i optuženi osuđuje za krivična djela organiziranog kriminala i krijumčarenja osoba i određuje mu se kazna zatvora u trajanju od tri godine, za razliku od kazne zatvora u trajanju od 5 godina izrečene od strane prvostepenog vijeća.

Optuženi Leonard Dushi je oglašen krivim da je kao pripadnik zločinačke organizacije iz koristoljublja preko državne granice preveo više lica koja ne ispunjavaju uslove za zakonit prelazak.   Između ostalog, Apelaciono vijeće je navelo da smatra dokazanim da je optuženi bio dio lanca za ilegalni prelazak lica iz Albanije u BiH i dalje u zemlje Evrope.  U ovom dijelu presude Apelaciono vijeće nalazi da je sudeće vijeće pravilno uvtrdilo činjenično stanje i kvalificiralo ga navedenim krivičnim djelima. 

Međutim, Apelaciono vijeće je utvrdilo da nije dokazano da je optuženi počinio krivično djelo krivotvorenja isprave, te ga je, takođe, oslobodilo optužbi po jednoj tački za krivična djela organiziranog kriminala i krijumčarenja osoba vezano za obećanje prebacivanja jednog lica iz BiH u Belgiju.  Dalje, Apelaciono vijeće je optuženog oslobodilo osuda sadržanih u dvije tačke prvostepene presude (teška krađa), jer su dokazi na kojima je osuda zasnovana pribavljeni bitnim povredema Zakona o krivičnom postupku BiH. 

Presudom sudećeg vijeća Leonard Dushi je 31. oktobra 2006. godine oglašen krivim za organizirani kriminal, krivotvorenje isprave  i produženo krivično djelo teške krađe te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.  Istom presudom Iseni Eljmi oglašen je krivim za krijumčarenje osoba u pomaganju, jer je  pomagao Leonardu Dushiju u nezakonitom prevođenju osoba preko državne granice.  Eljmi je osuđen na uvjetnu osudu kazne zatvora u trajanju od 10 mjeseci.  Rješenjem Apelacionog vijeća od 9. januara 2007. godine žalba njegovog branioca je odbačena kao neblagovremena.