Potvrđena optužnica protiv Faruka Hasanovića

02.03.2007, 17:05
Sud BiH potvrdio je 28. februara 2007. godine optužnicu protiv Faruka Hasanovića koja ga tereti za krivično djelo porezne utaje.

Optužnica navodi da je Faruk Hasanović u periodu između 24. maja i 15. decembra 2006. godine kao vlasnik i osnivač firme „Reflex“ d.o.o. Mostar po jedinstvenim carinskim ispravama uvezao robu u ukupnoj vrijednosti od 1.686.883,00 KM nakon čega je uvezenu robu prodao njemu poznatim kupcima.  Optužnica dalje navodi da je optuženi Upravi za indirektno oporezivanje – Regionalni centar Mostar podnio šest prijava poreza na dodatnu vrijednost za porezni period od 1. juna do 30. novembra 2006. godine sa lažnim podacima.  Na ovaj način, Faruk Hasanović je, navodno, izbjegao platiti porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 163.797,01 KM. 

Optužnica