Izjašnjenje o krivnji u predmetu Faruk Hasanović

08.03.2007, 10:37
Ročište za izjašnjenje o krivnji u predmetu Faruk Hasanović je zakazano za 9. mart 2007. godine, sa početkom u 09:30 sati, u sudnici broj 5. Ovaj predmet se vodi pred Odjelom II za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju.

Optužnica navodi da je Faruk Hasanović u periodu između 24. maja i 15. decembra 2006. godine, kao vlasnik i osnivač firme „Reflex“ d.o.o. Mostar, po jedinstvenim carinskim ispravama uvezao robu u ukupnoj vrijednosti od 1.686.883,00 KM nakon čega je uvezenu robu prodao njemu poznatim kupcima.  Optužnica dalje navodi da je optuženi Upravi za indirektno oporezivanje – Regionalni centar Mostar podnio šest prijava poreza na dodatnu vrijednost za porezni period od 1. juna do 30. novembra 2006. godine sa lažnim podacima.  Na ovaj način, Faruk Hasanović je, navodno, izbjegao platiti porez na dodatnu vrijednost u iznosu od 163.797,01 KM.