Zoran Kušić osuđen na pet godina zatvora

14.03.2011, 07:54
Sud Bosne i Hercegovine, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Zorana Kušića, izrekao je presudu kojom je optuženi Zoran Kušić oglašen krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka a) (lišenje druge osobe života) Krivičnog zakona BiH u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH, te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

 

Sud je također donio rješenje o određivanju pritvora optuženom Kušiću, u trajanju od devet mjeseci tako da isti može ostati na snazi do 11. decembra 2011.godine ili do nove odluke suda.

 

Optuženi Kušić oglašen je krivim što je, dana 14. jula 1995. godine, u okviru napada na zaštićenu zonu UN-a Srebrenica, u sklopu kojega je do 40.000 bošnjačkih civila prisilno preseljeno iz enklave Srebrenica, a više od 7.000 muškaraca i dječaka Bošnjaka pogubljeno po prijekom postupku, znajući za taj napad, kao pripadnik Centra za obuku Jahorina -  Specijalne brigade policije MUP-a RS, u prijepodnevnim satima, postupajući po naređenju njemu nadređenog starješine, u blizini skladišta ZZ “Kravica”, lišio života jednog zarobljenog muškarca Bošnjaka.

 

Prilikom odlučivanja o vrsti i visini kazne, cijeneći da je predložena visina kazne zatvora od pet godina potpuno sukladna krivičnoj odgovornosti optuženog, počinjenim radnjama, te imajući u vidu prije svega činjenicu da se optuženi nije našao dobrovoljno u jedinici Centar za obuku Jahorina, već da je doveden iz Srbije u BiH u junu 1995. godine, da je ubistvo za koje se tereti izvršio po naređenju svog predpostavljenog, da je na ročištu za razmatranje sporazuma izrazio iskreno kajanje zbog počinjenog krivičnog djela, kao i činjenicu da se u vrijeme počinjenja krivičnog djela radilo o relativno mladoj osobi, Sud je došao do zaključka da bi se kaznom zatvora od pet godina u cijelosti opravdala svrha kažnjavanja.