Potvrđena optužnica u predmetu Tomislav Kovač

30.01.2018, 13:27

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 18. januara 2018. godine optužnicu koja optuženog Tomislava Kovača tereti da je počinio krivično djelo genocid iz člana 171. tačka a) i b) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. istog zakona.

 

Optužnica tereti optuženog da je od 06. jula do 01. novembra 1995. godine, za vrijeme široko rasprostanjenog i sistematičnog napada usmjerenog protiv pripadnika bošnjačkog civilnog stanovništva zaštićene UN-a Srebrenica i Žepa u toku kojeg su VRS i MUP RS izveli operaciju trajnog i prisilnog premještanja ukupnog bošnjačkog civilnog stanovništva iz zaštićene zone UN-a Srebrenica i Žepa i operaciju hvatanja, zatvaranja, pogubljenja po prijekom postupku vojno sposobnih muškaraca i mladića Bošnjaka iz enklave Srebrenica, te operacije sakrivanja dokaza o pogubljenju tako što su posmrtni ostaci žrtava ekshumirani iz primarnih masovnih grobnica i ponovno ukopani u neobilježene sekundarne masovne grobnice, Tomislav Kovač, kao komadant Štaba policijskih snaga MUP RS-a i zamjenik ministra i ministar MUP RS-a sa svim ovlaštenjima ministra MUP-a, djelujući individualno i u dogovoru sa drugim učesnicima udruženog zločinačkog poduhvata, koji su imali namjeru i zajednički cilj da djelimično istrijebe grupu bošnjačkog naroda enklave Srebrenica prisilnim premještanjem oko 40 000 žena, djece i staraca i pogubljenjima po kratkom postupku oko 8 000 muškaraca i mladića Bošnjaka, svjestan činjenice da se njegovo ponašanje i postupci odvijaju u okviru rasprostranjenog ili sistematskog napada usmjerenog na prisilno preseljenje civilnog bošnjačkog stanovništva i masovne likvidacije muškaraca Bošnjaka, što će rezultirati djelimičnim uništenjem grupe bošnjačkog stanovništva zaštićene UN zone Srebrenica, preduzimao aktivnosti na planiranju, pripremi, podržavanju, pomaganju i izvršenju krivičnih djela pobliže opisanih u optužnici, čime je dao značajan doprinos ostvarivanju zajedničkog cilja.

 

Optužnica je potvrđena bez vraćanja na doradu Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a ista će optuženom Tomislavu Kovaču biti uručena putem međunarodne pravne pomoći, jer se optuženi nalazi u Republici Srbiji.