Informativna brošura Suda Bosne i Hercegovine

17.11.2023, 12:13

Na web-stranici Suda Bosne i Hercegovine u odjeljku Publikacije možete pronaći novu brošuru o Sudu Bosne i Hercegovine. 

Brošura je namijenjena državnim institucijama, medijima, studentima, nevladinim organizacijama, kao i javnosti uopće i nudi informacije u vezi s nadležnostima Suda Bosne i Hercegovine, strukturi, organizaciji, načinu rada, kao i statističke podatke o predmetima. U brošuri su predstavljeni svi odjeli koji redovnim aktivnostima pružaju podršku radu Suda.

Brošuru možete pronaći na sljedećem linku.