Izrečena drugostepena presuda u predmetu Kemal Čaušević

26.05.2023, 16:02

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH je 26.5.2023. u predmetu Kemal Čaušević donijelo i javno objavilo drugostepenu presudu kojom je optuženi Kemal Čaušević na osnovu člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZBiH, sve u vezi sa članom 54. KZBiH.

Na osnovu člana 110. i 111. KZBiH, u vezi sa članom 217. stav 4. KZBiH, od optuženog Kemala Čauševića oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela primanje dara i drugih oblika koristi iz člana 217. stav 1. KZBiH, u iznosu od 1.722.000,00 KM, što je utvrđeno ranijom pravomoćnom presudom ovog Suda kojom je optuženom također utvrđena i kazna zatvora u trajanju od pet (5) godina i šest (6) mjeseci.

 

Podsjećamo, ranijom presudom vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH od 19.4.2022. godine uvažena je žalba optuženog i prvostepena presuda od 27.5.2021. ukinuta je u tački 2. izreke, a koja se odnosi na krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. KZBiH, sve u vezi sa članom 54. KZBiH, te je određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda BiH.