Najava izricanja drugostepene presude u predmetu Kemal Čaušević

25.05.2023, 15:30

Sud Bosne i Hercegovine će sutra, 26.5.2023., izreći drugostepenu presudu u predmetu Kemal Čaušević. Izricanje presude je zakazano u 13:00 sati u sudnici 9.

Optužnica tereti optuženog Kemala Čauševića za počinjenje krivičnog djela pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, sve u vezi sa članom 54. KZBiH.

 

 

**********