Najava izricanja presude u predmetu Boban Inđić

18.01.2023, 18:52

Sud Bosne i Hercegovine će sutra, 19.1.2023., izreći prvostepenu presudu u predmetu Boban Inđić (S1 1 K 041550 21 Kri). Izricanje presude je zakazano u  13:00 sati u sudnici 4.

U optužnici se, između ostalog, navodi da je optuženi Boban Inđić, postupajući kao komandir Interventne čete 2. podrinjske lake pješadijske brigade – Višegrad, zajedno s drugim pripadnicima Interventne čete ili pripadnicima I čete I bataljona, 2. podrinjske lake pješadijske brigade Višegrad, njih oko 25 vojnika, među kojima su, između ostalih, bili Obrad Poluga, Novak Poluga, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović, Petko Inđić, Radojica Ristić, Vuk Ratković, Mićo Jovičić i Miodrag Mitrašinović, za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, u periodu od juna 1992. do decembra 1995. godine, na području općina Rudo i Višegrad, između Vojske Republike Srpske i Armije Bosne i Hercegovine, postupao suprotno  pravilima međunarodnog prava, kršeći odredbe člana 3. stav 1. tačka a) Ženevske konvencije  od 12.8.1949. godine, na način da je kao saizvršilac učestvovao u ubistvu 20 civila nesrpske nacionalnosti, koji su prethodno izvedeni iz voza koji je saobraćao na relaciji Beograd – Bar, u mjestu Štrpci, općina Rudo.

 

Rješenjem Suda BiH od 1.11.2021. u predmetu Luka Dragičević i dr. (S1 1 K 018711 15 Kri) postupak je razdvojen u odnosu na optuženog Bobana Inđića.