Objavljena prvostepena presuda u predmetu Momčilo Tešić

08.09.2022, 10:16

Sud Bosne i Hercegovine je 7.9.2022. godine donio i javno objavio prvostepenu presudu u predmetu Momčilo Tešić kojom je optuženi Momčilo Tešić oglašen krivim da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h), u vezi s tačkom a) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH), sve u vezi sa članom 29. i 180. stav 1. istog Zakona. Sud mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina.

Optuženi Momčilo Tešić oglašen je krivim što je za vrijeme širokog i sistematičnog napada, koji su u periodu od 6.7. do 19.7.1995. godine preduzimali Vojska Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva „zaštićene zone UN-a“ Srebrenica, znajući za takav napad i da njegove radnje čine dio tog napada, počinio progon bošnjačkog civilnog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, kulturnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi ubistvima.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH u roku od 15 (petnaest) dana od prijema pismenog otpravka iste.

Nakon izricanja prvostepene presude, vijeće je prema optuženom odredilo mjeru pritvora zbog postojanja opasnosti od bjekstva.