Stažisti Centra za postkonfliktna istraživanja posjetili Sud Bosne i Hercegovine

10.06.2022, 15:16

Sud Bosne i Hercegovine je danas upriličio posjetu za grupu od troje stažista Centra za postkonfliktna istraživanja (PCRC).

U okviru posjete Sudu Bosne i Hercegovine stažisti Centra, koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, Italije i Španije, su imali priliku razgovarati s predstavnicima Pravnog odjeljenja, Odjeljenja za podršku svjedocima i Odjeljenja za informiranje javnosti i saradnju sa zajednicom. Gosti su bili veoma zainteresirani da saznaju više o radu Suda Bosne i Hercegovine. Poseban interes su pokazali u vezi s radom Odjela I za ratne zločine, a također su imali priliku pogledati snimak ročišta održanog pred Odjelom I za ratne zločine.


Galerije

Stažisti Centra za postkonfliktna istraživanja posjetili Sud BiH