Ukinuta prvostepena presuda u predmetu Radenko Sukara

05.09.2022, 11:11

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je u predmetu Radenko Sukara (S1 2 K 040112 22 Kž) 14.7.2022. godine donijelo, a 22.8.2022. otpremilo rješenje kojim je uvažena žalba Tužilaštva Bosne i Hercegovine, ukinuta presuda Suda Bosne i Hercegovine broj S1 2 K 040112 21 K od 31.3.2022. i određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine 31.3.2022. godine, optuženi Radenko Sukara je na osnovu člana 284. tačka c) Zakona  o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobođen od optužbe da je počinio krivično djelo prevara u službi iz člana 221. stav 1. KZBiH, jer nije dokazano da je optuženi počinio navedeno krivično djelo.