X-KRŽ-07/478 Savić Momir

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločin protiv čovječnosti u skladu s članom 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a), d), e), f), g), i), k) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. istog Zakona.

Tužilački broj: KT-RZ-205/06

Broj optuženih: 1

Tužilac: Adnan Gulamović

Sudija za prethodno saslušanje: Staniša Gluhajić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Šaban Maksumić, Snezhana Botusharove-Doicheve, Ljubomir Kitić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Miloš Babić, Azra Miletić, Carol Peralta

Datum potvrđivanja optužnice : 10.03.2008.

Predmet pravosnažno okončan : 19.02.2010.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima u optužnici, optuženi Momir Savić je kao pripadnik neutvrđene paravojne formacije u vrijeme djelovanja Užičkog korpusa bivše JNA, a zatim kao komandir 3. čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, u periodu od aprila do septembra 1992. godine, vršio progon, ubistva, zatvaranje, silovanja, mučenje, te druga nečovječna djela usmjerena protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području općine Višegrad. U optužnici se, između ostalog, navodi da je Savić 29. aprila 1992. godine, u grupi s više srpskih vojnika, u selu Meremišlje, učestvovao u ispitivanju i premlaćivanju četiri bošnjačka civila, kao i u pljačkanju i paljenju kuća dva bošnjačka civila. Nadalje, optužnica navodi da je Savić, dana 23. maja 1992. godine, u grupi s još nekoliko srpskih vojnika, u naselju Drinsko, iz kuća izveo deset bošnjačkih civila. Nakon toga su ih, navodno, ispitivali i tukli, a zatim odveli na brdo zv. Kik u šumu tzv. Pušin do, gdje su ih upotrebom vatrenog oružja lišili života. Dalje se navodi da je Savić 25. maja 1992. zajedno s drugim srpskim vojnicima, učestvovao u premlaćivanju zarobljenih bošnjačkih civila. Istovremeno, optuženi Savić je, navodno, prilikom pokušaja bijega jednog civila, u istog pucao iz vatrenog oružja, te ga lišio života. U periodu od 7. juna 1992. godine pa do kraja septembra 1992. godine, kako navodi optužnica, Savić je često naoružan dolazio u kuću jedne Bošnjakinje i silovao je, prijeteći joj da ne smije nikom ništa reći.


Optuženi/na: Savić Momir
Branilac: Milan Romanić i Dragan Međović
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Savić Momir
Djelo: Zločin protiv čovječnosti u skladu s članom 172. stav 1. tačka h) (progon) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a), d), e), f), g), i), k) a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i 2. istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad i Istočna Bosna
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Sud je optužnicu potvrdio 10. marta 2008. godine.

Na ročištu održanom 19. marta 2008. godine optuženi se izjasnio da nije kriv.

Glavni pretres u predmetu Momir Savić počeo je 12. augusta 2008. godine.

Pretresno vijeće u sastavu: Šaban Maksumić, Snezhana Botusharova-Doicheva i Ljubomir Kitić.

Sud je 3. jula 2009. godine izrekao prvostepenu presudu kojom je optuženi Momir Savić oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačke h) u vezi s radnjama iz: tačke k) u odnosu na tačku 1. izreke presude tačke k) u odnosu na tačku 2. izreke presude tačke d) u odnosu na tačku 3. izreke presude tačke a) u odnosu na tačku 4. izreke presude tačke a) u odnosu na tačku 5. izreke presude tačke g) u odnosu na tačku 6. izreke presude tačke d) i e) u odnosu na tačku 7. izreke presude tačke e) u odnosu na tačku 8. izreke presude i to u vezi s članom 29. KZ BiH u odnosu na tačke 2. i 4. izreke presude, a sve ukupno u vezi s članom 180. stav 1. KZ BiH. S tim u vezi, Sud je optuženom Momiru Saviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

Sjednica Apelacionog vijeća Odjela I za ratne zločine Suda održana je 19. februara 2010. godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Dr. Miloš Babić, Azra Miletić i Carol Peralta.

Sud je 17. maja 2010. otpremio drugostepenu presudu, kojom je prvostepena presuda od 3. jula 2009. preinačena na način da je optuženi Momir Savić oslobođen optužbe da je počinio krivično djelo iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkom g) KZ BiH. Prvostepena presuda preinačena je i u odluci o krivičnopravnoj sankciji na način da je optuženi Momir Savić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina zbog krivičnog djela zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), d), e), f) i) i k) KZ BiH.

 

 

 


Vijesti: