Momir Savić oglašen krivim za zločine protiv čovječnosti

03.07.2009, 14:18
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas prvostepenu presudu u predmetu Momir Savić, kojom je optužni Momir Savić oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti. S tim u vezi Sud ga osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina.

U izreci presude se, između ostalog, navodi da je optuženi Savić kao pripadnik neutvrđene paravojne formacije u vrijeme djelovanja Užičkog korpusa bivše JNA, a zatim kao komandir 3. čete Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, u periodu od aprila do septembra 1992. godine, vršio progon, ubistva, zatvaranje, silovanja i  druga nečovječna djela usmjerena protiv bošnjačkog civilnog stanovništva na području općina Višegrad i Rudo.

Optuženom se u izrečenu kaznu uračunava i vrijeme koje je proveo u pritvoru po rješenju Suda, počevši od 14. decembra 2007. godine do 17. decembra 2008. godine