S1 1 K 009135 12 Krž Ljubiša Četić

Predmet nastao: Razdvajanjem postupka.

Optužnica: Krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), d), e) i k), a sve u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Tužilački broj: KT –RZ-48/06

Broj optuženih: 1

Tužilac: Slavica Terzić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Minka Kreho, Marjan Pogačnik i Željka Marenić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Mirko Božović, Tihomir Lukes i Redžib Begić

Datum potvrđivanja optužnice : 08.01.2009.

Predmet pravosnažno okončan : 14.05.2012.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Optužnica tereti optuženog Ljubišu Četića da je u okviru širokog i sistematičnog napada vojske i policije Republike Srpske, znajući za takav napad, i da njegove radnje čine dio tog napada, zajedno sa drugim licima počinio, učestvovao i pomagao u pripremanju i učinjenju krivičnih djela progona kroz prisilna preseljenja stanovništva, namjerna lišavanja drugih osoba života (ubijanja), nečovječno postupanje, pri tome svjesno i voljno učestvujući u udruženom zločinačkom poduhvatu civilnih i vojnih vlasti općine Prijedor, čiji članovi su još bili i Milomir Stakić, Simo Drljača, Slobodan Kuruzović, ali i drugi pripadnici civilnih i vojnih vlasti u Prijedoru i Republici Srpskoj čiji je cilj bio da se Bošnjaci i Hrvati progone s teritorije pod kontrolom srpskih vlasti, čineći upravo i krivična djela ubijanja, prisilnog preseljenja, nečovječnog postupanja.


Optuženi/na: Ljubiša Četić
Branilac: Slobodan Perić
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Ljubiša Četić
Djelo: Krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), d), e) i k), a sve u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Mjesto učinjenja djela: Prijedor
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: 200
Optuženi/na: Ljubiša Četić
Pritvor Period: 14.10.2008. -11.11.2009.

Pretresno vijeće u sastavu: Minka Kreho, Marjan Pogačnik i Željka Marenić.

Sudsko vijeće je 18. marta 2010. godine, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Ljubiše Četića, izreklo presudu kojom je optuženi Četić Ljubiša oglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama a), d), e) i k), a sve u vezi s članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZBiH). Sudsko vijeće je, s tim u vezi, optuženom Ljubiši Četiću izreklo kaznu zatvora u trajanju od trinaest (13) godina.

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je: 6.4.2012.godine

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Mirko Božović, Tihomir Lukes i Redžib Begić.

Presudom od 6.4.2012. godine, preinačene su pravomoćne presude u pogledu odluke o kazni, i to: ..., kojom je tada optuženi Ljubiša Četić osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina; ..., kojom su preinačene pravomoćne... i ..., te je optuženi Ljubiša Četić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i osam (8) mjeseci, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 11.7. do 11.8.1993. godine i vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora po presudi ..., u trajanju od pet (5) mjeseci; tako da su kazne izrečene ovim pravomoćnim presudama uzete kao utvrđene, pa je na osnovu odredbe člana 53. stav 2. KZBiH, u vezi s članom 324.a) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (ZKPBiH), Ljubiša Četić osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) godina i šest (6) mjeseci.

Vijeće Apelacionog odjeljenja je 14.5.2012. donijelo presudu kojom je odbijena kao neosnovana žalba branioca osuđenog Ljubiše Četića i potvrđena presuda Suda Bosne i Hercegovine od 6.4.2012. godine.