Ljubiša Četić osuđen na 13 godina zatvora

18.03.2010, 16:34
Sudeće vijeće je, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje sklopljenog između Tužilaštva BiH i optuženog Četića, izreklo presudu kojom je optuženi Ljubiša Četić oglašen krivim za krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), d), e) i k), a sve u vezi sa članom 180. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH). Sudeće vijeće je s tim u vezi optuženom Četiću izreklo kaznu zatvora u trajanju od 13 godina.

 

Ljubiša Četić je kriv što je, dana 21. augusta 1992. godine, u svojstvu pripadnika Interventnog voda policije Prijedor, zajedno sa drugim pripadnicima, izvršio, učestvovao i pomagao sprovođenje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz općine Prijedor. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ugar, na planini Vlašić, izvršena je selekcija više od 200 vojno sposobnih muškaraca. Pripadnici Interventnog voda su učestvovali u izdvajanju muškaraca, te njihovom sprovođenju do lokacije zvane Korićanske stijene, planina Vlašić. Na toj lokaciji civilima je naređeno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, a zatim su usmrćeni pucanjem iz automatskog oružja. Nakon što su tijela ubijenih pala u provaliju, na njih su bacane granate i pucano je na tijela ubijenih i ranjenih. Na taj način je ubijeno više od 200 civila – muškaraca.