Zakazano izricanje presude u predmetu Ljubiša Četić

17.03.2010, 10:25
Izricanje presude, nakon razmatranja i prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, sklopljenog između optuženog Ljubiše Četića i Tužilaštva BiH, zakazano je za 18. mart 2010. godine, sa početkom u 11:00 sati, u sudnici 6, pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH. Optužnica tereti Ljubišu Četića za krivično djelo zločin protiv čovječnosti.

 

Sud je 15. marta 2010. godine donio rješenje o razdvajanju predmeta Zoran Babić i dr. (X-KR-08/549) u odnosu na optuženog Ljubišu Četića, koji će se voditi pod oznakom Ljubiša Četić (X-KR-08/549-3).

 

U optužnici se, između ostalog, navodi da su optuženi u svojstvu pripadnika Interventnog voda policije Prijedor dana, 21. augusta 1992. godine obezbjeđivali sprovođenje konvoja autobusa i kamiona u kojima se nalazilo više od 1 200 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz banjalučke regije. Prilikom zaustavljanja konvoja pored rijeke Ilomske na planini Vlašić je izvršena selekcija više od 200 vojno sposobnih muškaraca. Pripadnici Interventnog voda su učestvovali u izdvajanju muškaraca, te njihovom sprovođenju do lokacije zvane Korićanske stijene, planina Vlašić. Na toj lokaciji civilima je naređeno da kleknu na rub ceste, okrenuti prema provaliji, a zatim su usmrćeni pucanjem iz automatskog oružja. Nakon što su tijela ubijenih pala u provaliju, na njih su bacane granate i pucano je na tijela ubijenih i ranjenih. Na taj način je ubijeno više od 200 civila – muškaraca.