S1 1 K 006028 16 Krž Oliver Krsmanović

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), g), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članovima 29. i 31. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH i krivičnog djela povreda zakona i običaja rata iz člana 179. stav 2. tačka d) u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH.

Tužilački broj: KT-RZ-59/09

Broj optuženih: 1

Tužilac: Božidarka Dodik

Sudija za prethodno saslušanje: Ljubomir Kitić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Darko Samardžić, Jasmina Kosović, Davorin Jukić

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Senadin Begtašević, Tihomir Lukes, Mirko Božović

Datum potvrđivanja optužnice : 21.11.2011.

Predmet pravosnažno okončan : 21.04.2016.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici je navedeno da je optuženi Oliver Krsmanović u periodu od proljeća 1992. do jeseni 1995. godine, kao pripadnik 2. podrinjske lake pješadijske brigade, izvršio i pomagao u ubistvima, prisilnim nestancima nesrpskog civilnog stanovništva općine Višegrad. Optuženi Oliver Krsmanović je, kako se navodi u optužnici, učestvovao u teškim oduzimanjima fizičke slobode i drugim nečovječnim djelima u namjeri nanošenja snažnih tjelesnih i duševnih bolova i patnji civilima nesrpske nacionalnosti. Optuženi Oliver Krsmanović je, kako se između ostalog navodi u optužnici, dana 27. juna 1992. godine, u naselju Bikavac, općina Višegrad, zajedno sa Milanom Lukićem i pripadnicima njegove grupe učestvovao u nezakonitom zatvaranju 70 civila bošnjačke nacionalnosti i njihovom ubistvu. Početkom juna 1992. godine optuženi je u hotelu „Vilina vlas“ na području općine Višegrad učestvovao u silovanju Bošnjakinja i drugim oblicima teškog seksualnog zlostavljanja, a koje su protivpravno bile zatvorene u pomenutom objektu.

 


Optuženi/na: Oliver Krsmanović
Branilac: Slaviša Prodanović
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Oliver Krsmanović
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), g), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članovima 29. i 31. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH i krivičnog djela povreda zakona i običaja rata iz člana 179. stav 2. tačka d) u vezi sa stavom 1., a sve u vezi sa članom 29. i članom 180. stav 1. KZ BiH.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992. - 1995.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Oliver Krsmanović
Pritvor Period: 30.05.2011- 06.12.2013.
Mjere osiguranja Zabrana napuštanja mjesta stanovanja Period: 06.12.2013.-
Mjere osiguranja Zabrana putovanja Period: 06.12.2013.-

Dana 21. novembra 2011. godine, Sud BiH potvrdio je optužnicu u predmetu Krsmanović Oliver (S1 1 K 006028 11 Kro) koja Olivera Krsmanovića tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti i krivično djelo povrede zakona ili običaja rata.

 

Dana 14. decembra 2011. godine, na ročištu za izjašnjenje pred Odjelom I za ratne zločine Suda, u predmetu Oliver Krsmanović (S1 1 K 006028 11 Kro), optuženi Oliver Krsmanović izjasnio se da nije kriv.

 

Dana 20. januara 2012. godine počeo je glavni pretres u ovom predmetu.

 

Nakon okončanja glavnog pretresa prvostepeno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine izreklo je 31. augusta 2015. godine presudu kojom je optuženi Oliver Krsmanović oglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkama a), e), f), i) i k) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u vezi sa članovima 29. i 31. KZ BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. KZ BiH. Sud BiH je optuženom Oliveru Krsmanoviću izrekao kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina.

 

Dana 21. aprila 2016. godine održana je sjednica Apelacionog vijeća u ovom predmetu.

 

Vijeće Apelacionog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine je 03. juna 2016. godine otpremilo drugostepenu presudu od 21. aprila 2016. godine u predmetu Oliver Krsmanović kojom su odbijene kao neosnovane žalbe Tužilaštva i branioca optuženog Olivera Krsmanovića te je potvrđena prvostepena presuda Suda BiH broj: S 1 1 K 006028 11 KrI od 31. augusta 2015.godine.


Vijesti: