Sudija Finn Lynghjem na konferenciji u Švedskoj

02.11.2006, 00:00

Sudija Finn Lynghjem održat će predavanje na temu rat protiv terorizma, na konferenciji koja će se održati u Štokholmu od 8. do 13. novembra 2006 godine. Predavanje sudije Lynghjem odnosit će se na posljedice rata protiv terorizma, ograničavanju slobode mišljena i izrazavanja, ličnog integriteta, pravne pomoći, nadzornih organa i ustavnog ustrojstva. Šta od toga postoji, a šta bi trebalo postojati - de lege lata i de lege ferenda?