Izricanje presude u predmetu Paunović Dragoje

24.05.2006, 00:00
Pretresno vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine (BiH) će presudu Paunović Dragoju, umjesto u prethodno navedenom terminu, izreći u petak, 26. maja 2006. godine, u sudnici 6 sa početkom u 10 sati. Do promjene termina održavanja ročišta došlo je po zahtjevu odbrane optuženog.

Sud je optužnicu protiv Paunović Dragoja potvrdio 14. septembra 2005. godine, a glavni pretres u ovom predmetu je počeo 31. oktobra 2005. godine.  U toku glavnog pretresa održano je 20 ročišta sa više od 100 sati pred pretresnim vijećem.

Optužnica Tužilaštva BiH tereti Paunović Dragoja za krivična djela zločina protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona BiH. Ova djela su, prema navodima optužnice, počinjena na području općine Rogatica u periodu između maja i septembra 1992. godine.