Izricanje presude Šimšić Bobanu

10.07.2006, 00:00
Sudeće vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine sutra, 11. jula 2006. godine, izreći će presudu u predmetu Šimšić Bobana kojeg optužnica Tužilaštva BiH tereti za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. Krivičnog zakona BiH. Ročište za izricanje presude održat će se u sudnici broj 6, sa početkom u 12.00 sati.

Optužnica tereti Šimšić Bobana da je zajedno sa drugim pripadnicima srpske vojske i policije u periodu između  aprila i jula 1992.godine na teritoriji općine Višegrad pomagao i učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi.

Glavni pretres u ovom predmetu započeo je 14. septembra 2005. godine.  U toku pretresa pretresno vijeće održalo je 32 ročišta i jedan uviđaj sa više od 130 sati, te je saslušalo 43 svjedoka i 5 vještaka.

Ovo je treća presuda u predmetima ratnih zločina koja će biti izrečena pred Odjelom I za ratne zločine Suda BiH, od 1. januara 2005. godine odnosno uspostave Odjela, a četvrta presuda u predmetima ratnih zločina od uspostavljanja Suda.