X-KRŽ-05/04 Šimšić Boban

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172., stav 1, tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s tačkama a), d), e), f), g), i) i k) istog Zakona.

Tužilački broj: KT-RZ-2/05

Broj optuženih: 1

Tužilac: Ibro Bulić

Sudija za prethodno saslušanje: Lars Folke Bjur Nystrom

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Dragomir Vukoje, Richard-a Gebelein, Georges-a Reniers

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Azra Miletić, Jose Ricardo de Prada Solaesa, Finn Lynghjema

Datum potvrđivanja optužnice : 08.07.2005.

Predmet pravosnažno okončan : 07.08.2007.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

U optužnici protiv Bobana Šimšića navedeno je da je Boban Šimšić zajedno s drugim pripadnicima srpske vojske i policije u periodu između aprila i jula 1992. godine na teritoriji općine Višegrad pomagao i učestvovao u progonu bošnjačkog civilnog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi.

Prema optužnici, Boban Šimšić je od maja do jula 1992. godine učestvovao u napadima na sela Žlijeb, Velji Lug, Kuke u općini Višegrad te je, kako optužnica navodi, učestvovao u ubistvima, silovanjima, mučenjima i nezakonitom pritvaranju civila bošnjačke nacionalnosti u prostorijama Osnovne škole „Hasan Veletovac“ i prostorijama Vatrogasnog doma u Višegradu.

Kako se u optužnici dalje navodi, Boban Šimšić je sredinom maja 1992. godine zajedno s grupom srpskih vojnika maltretirao pet civila bošnjačke nacionalnosti s ciljem pribavljanja informacija o preostalom odbjeglom bošnjačkom stanovništvu. Kako se navodi u optužnici, 17. juna 1992. godine s drugim pripadnicima srpske vojske i policije učestvovao je u napadu na selu Žlijeb, općina Višegrad, prilikom čega je bošnjačko stanovništvo protjerano iz sela i zatvoreno u prostorije Vatrogasnog doma u Višegradu.

Bobana Šimšića optužnica dalje tereti da je 18. juna 1992. godine, zajedno s grupom pripadnika srpske vojske i policije, učestvovao u napadu na selo Kuka, općina Višegrad, prilikom kojeg su, prema optužnici, ubijena tri stanovnika sela te su zapaljeni objekti u vlasništvu Bošnjaka, dok su stanovnici sela odvedeni i zatvoreni u OŠ „Hasan Veletovac“ u Višegradu.

Boban Šimšić je, pored navedenog, optužen i da je 25. jula 1992. godine učestvovao u napadu na selu Velji Lug, općina Višegrad, u kojem je ubijeno sedam bošnjačkih civila, zapaljeno više objekata u vlasništvu Bošnjaka, a preostalo stanovništvo je zatvoreno u prostorijama OŠ „Hasan Veletovac“, Višegrad.

Kako se navodi u optužnici, u Vatrogasnom domu u Višegradu, optuženi je u drugoj polovini juna 1992. godine zajedno s dvojicom srpskih vojnika učestvovao u maltretiranju i silovanju deset djevojaka i žena bošnjačke nacionalnosti, te je učestvovao u prisilnom oduzimanju novca i nakita od zatvorenih civila. Zajedno s Milanom Lukićem, optuženi je, kako ga optužnica tereti, izdvojio osamnaest muškaraca bošnjačke nacionalnosti koji su odvedeni na lokalitet Vilina Vlas, gdje je Miloje Joksimović izdvojio njih sedam, da bi ih optuženi odveo do rijeke Drine i likvidirao.

U optužnici se navodi da je Boban Šimšić u drugoj polovini juna 1992. godine vršio dužnost stražara u zgradi OŠ „Hasan Veletovac“, u kojoj su bošnjački civili bili zatvoreni te je pri tome sam i zajedno s drugim pripadnicima srpske vojske, policije i paravojnih formacija učestvovao u ubistvu najmanje jednog civila bošnjačke nacionalnosti, prisilnom nestanku najmanje osam civila, silovanju više djevojaka i mlađih žena, nanošenju teških povreda i mučenju, te prisilnom oduzimanju novca i nakita od zatvorenih civila.


Optuženi/na: Šimšić Boban
Branilac: Veljko Ćivša
Presuda/Odluka Osuđujuća

1.

Optuženi/na: Šimšić Boban
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172., stav 1, tačka h) Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi s tačkama a), d), e), f), g), i) i k) istog Zakona.
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj

Optužnica je potvrđena 8. jula 2005. godine. 

Pretresno vijeće u sastavu: Dragomir Vukoje, Richard Gebelein i Georges Reniers.

Glavni pretres je počeo 14. septembra 2005. godine.

Bobanu Šimšiću je 11. jula 2006. godine izrečena prvostepena presuda kojom je optuženi proglašen krivim za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. KZBiH u vezi s tačkom i) – u odnosu na Odjeljak I.5.b) izreke – i tačkom g) u odnosu na Odjeljak I.5.e) izreke, sve u vezi s članom 31. (pomaganje) KZBiH i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina. Istom presudom optuženi Boban Šimšić je oslobođen optužbe da je radnjama opisanim u tačkama pod 1.b), 2, 3, 4.a), 4.c), 5.a), 5.c), 5.d), 5.f), 5.g) i 5.h) optužnice, kao dio širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva, znajući za takav napad, izvršio progon civilnog bošnjačkog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi u vezi s ubistvom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem, nanošenjem fizičkih i psihičkih povreda, učinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama: a) lišenje druge osobe života (ubistvo), b) prisilno preseljenje stanovništva, e) zatvaranje, f) mučenje, k) druga nečovječna djela slične prirode učinjena u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede ili narušenja zdravlja, pljačkanje imovine stanovništva, samovoljno i vojnim potrebama neopravdano uništavanje ili prisvajanje imovine u velikim razmjerama ), a sve u vezi s članom 29. KZBiH. Presudom je odbijena optužba za krivično djelo zločin protiv čovječnost iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama f) i k) KZBiH.

Sjednica vijeća Apelacionog odjeljenja održana je 7.8.2007.godine.

Vijeće Apelacionog odjeljenja u sastavu: Azra Miletić, Jose Ricardo de Prada Solaes i Finn Lynghjem.

Apelaciono vijeće je 5. januara 2007. godine donijelo odluku po žalbama stranaka kojom su uvažene žalbe Tužilaštva BiH i branioca optuženog, te je ukinuta presuda sudskog vijeća. Istom odlukom određeno je održavanje pretresa pred apelacionim vijećem koje je 14. augusta 2007. godine donijelo pravosnažnu presudu. Ovom presudom, Boban Šimšić je oglašen krivim što je radnjama opisanim u tačkama pod 1,1.a, 2.a, 2.b i 2.c, izreke presude, kao dio širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva, znajući za takav napad, izvršio progon civilnog bošnjačkog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj i vjerskoj osnovi, u vezi s ubistvom, zatvaranjem, mučenjem, prisilnim nestankom osoba i pomaganjem u silovanju, čime je učinio krivično djelo – zločini protiv čovječnosti iz čl. 172. stav 1. tačka h) u vezi s tačkama:

  1. a) lišenje druge osobe života (ubistvo),
  2. e) zatvaranje,
  3. f) mučenje,
  4. g) prisiljavanje druge osobe upotrebom sile ili prijetnje direktnim napadom na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo njoj bliske osobe, na seksualni odnos ili s njim izjednačenu seksualnu radnju (silovanje),
  5. i) prisilni nestanak osoba,

a sve u vezi s članom 29. i 31. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i osuđen na 14 godina zatvora. 

 


Vijesti: