Šimšić Boban osuđen na 5 godina zatvora

11.07.2006, 00:00
Sudeće vijeće Odjela I za ratne zločine Suda Bosne i Hercegovine danas je izreklo presudu u predmetu Šimšić Bobana kojom je optuženi proglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. KZ BiH tačka i) i tačka g) te osuđen na pet godina zatvora. Optuženom će se u izrečenu kaznu zatvora uračunati i vrijeme koje je proveo u pritvoru od 24. januara 2005. godine.

Vijeće je optuženog proglasilo krivim da je u vrijeme širokog i sistematičnog napada srpske vojske i policije te paravojnih srpskih formacija, usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva na području opštine Višegrad, u periodu od aprila do jula 1992.godine, pomagao u vršenju prisilnog nestanka civila bošnjačke nacionalnosti i u izvršenju silovanja nad civilima bošnjačke nacionalnosti u prostorijama škole "Hasan Veletovac" u Višegradu.

Sudeće vijeće je optuženog oslobodilo optužbi da je učestvovao u napadima na sela Žlijeb, Velji Lug i Kuke (općina Višegrad), protuzakonitom hapšenju i zatvaranju civila bošnjačke nacionalnosti, ubistvu, mučenju, silovanju, nanošenju teških povreda tijela i psihičkih patnji te oduzimanju privatne imovine zatočenih bošnjačkih civila na području općine Višegrad u periodu između aprila i jula 1992. godine.