Izjašnjenje o krivnji u predmetu Nenad Tanasković

24.10.2006, 16:01
U predmetu Nenad Tanasković zakazano je ročište za izjašnjenje o krivnji. Ročište će se održati 25. oktobra 2006. godine pred sudijom za prethodno saslušanje Odjela I za ratne zločine Suda BiH sa početkom u 10.00 sati u sudnici broj 5. Optužnica navodi da je Nenad Tanasković u periodu od aprila do kraja oktobra 1992. godine, kao pripadnik rezervnog sastava policije, Stanice javne bezbjednosti Višegrad, učestvovao u širokom ili sistematskom napadu pripadnika Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, policije i paravojnih formacija na civilno muslimansko stanovništvo na području općine Višegrad.  Optužnica dalje navodi da je pri ovom napadu, između ostalog, stotine civila ubijeno, mučeno, premlaćivano, silovano, nezakonito lišavano slobode i prisilno premješteno van teritorije ove općine.