X-KRŽ-05/165 Tanasković Nenad

Predmet nastao: Podizanjem optužnice.

Optužnica: Krivično djelo Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a), d), e), f), g), h) i k).

Tužilački broj: X-KRŽ-05/165

Broj optuženih: 1

Tužilac: David Schwendiman

Sudija za prethodno saslušanje: Raoul Dekkers

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u prvostepenom postupku: Hilmo Vučinić, Shireen Avis Fisher, Paul M. Brilmana

Postupajuće sudsko vijeće/sudija pojedinac u drugostepenom postupku: Dragomir Vukoje, Almira Rodriguesa i Roberta Carolana

Datum potvrđivanja optužnice : 06.10.2006.

Predmet pravosnažno okončan : 26.03.2008.


Odjel: Odjel I


Činjenični supstrat optužnice:

Prema navodima optužnice, optuženi Nenad Tanasković je u periodu od aprila do kraja juna 1992. godine, kao pripadnik rezervnog sastava policije Stanice javne bezbejednosti Višegrad, učestvovao u širokom ili sistematskom napadu pripadnika Vojske Srpske Republike BiH, policije i pripadnika paravojnih formacija na civilno muslimansko stanovništvo na području opštine Višegrad.  Optužnica navodi da je pri ovom napadu stotine civila ubijeno, mučeno, premlaćivano, silovano, nezakonito lišavano slobode i prisilno premješteno van teritorije ove opštine.

Optuženi je navodno dana 25. maja 1992. godine, zajedno sa dvojicom neidentifikovanih vojnika, u selu Kabernik, opština Višegrad, zarobio jedno lice i odveo ga prema selu Donja Lijeska.  Optuženi i Novo Rajak su zarobljeno lice i njegovog oca teško pretučene navodno sproveli u kasarnu u Uzamnicama, gdje su ova lica navodno držana u nehumanim uslovima i na kraju ubijena.

Dana 31. maja 1992. godine, optuženi i grupa pripadnika paravojske su navodno napali nebranjena sela u kojima je živjelo muslimansko stanovništvo (Osojnica, Kabernik, Holijaci i Orahovci).  Oni su koristeći zarobljene muške civile iz tih sela navodno formirali živi štit, rekavši im da to čine zbog opasnosti od mina i napada muslimanskih snaga, te prijeteći da će ubiti svakog ko bude pokušao pobjeći.  Optužnica navodi da je optuženi lično učestvovao u paljenju kuća zarobljenih osoba kao i u mlaćenju nekih od njih.

Optužnica dalje navodi da je optuženi 16. juna 1992. godine jedno lice tukao i tjerao da liže krv sa poda u bašti hotela Višegrad.  To isto lice optuženi je navodno potom odveo u Srednjoškolski centar u Višegradu koji je služio kao zatočenički centar, gdje ga je zajedno sa još jednim neidentifikovanim vojnikom tukao drvenom palicom, nogama i kundakom puške. 


Tačke optužnice:  

Optužnica tereti Nenada Tanaskovića za krivično djelo zločina protiv čovječnosti iz člana 172.  stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa sljedećim tačkama: 

a)  lišenje druge osobe života (ubistvo)
d)  deportacija ili prisilno preseljenje stanovništva
e)  zatvaranje ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava
f)  mučenje
g)  prisiljavanje na seksualni odnos
h)  progon i
k)  druga nečovječna djela sve u vezi sa članom 29., članom 35. i članom 180. stav 1. KZ BiH.

 


Optuženi/na: Tanasković Nenad
Branilac: Dragan Borovčanin
Presuda/Odluka Djelimična

1.

Optuženi/na: Tanasković Nenad
Djelo: Zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH) u vezi sa tačkama a), d), e), f), g), h) i k).
Mjesto učinjenja djela: Višegrad
Vrijeme učinjenja djela: 1992.
Broj oštećenih/žrtava: Nije utvrđen tačan broj
Optuženi/na: Tanasković Nenad
Pritvor Period: 12.07.2006. - 11.08.2006.

Nakon potvrđivanja optužnice 6. oktobra 2006. godine, na ročištu održanom 25. oktobra 2006. godine optuženi se izjasnio da nije kriv.  Glavni pretres je započeo 2. februara 2007. godine.  Sudeće vijeće je 24. augusta 2007. godine izreklo prvostepenu presudu kojom je optuženi oglašen krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina.

Apelaciono vijeća Odjela I za ratne zločine Suda je 26. marta 2008. godine donijelo presudu kojom je preinačilo prvostepenu presudu u dijelu odluke o kazni, tako da se optuženi Nenad Tanasković za krivično djelo zločin protiv čovječnosti osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina.


Vijesti: